หน้าหลัก :ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

  ร่วมงานกับเรา

   

   

  1. พนักงานเขียนแบบ   (สถานที่ปฏิบัติงานที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

  •    เงินเดือน : ตามประสบการณ์ 
  •    หน้าที่ความรับผิดชอบ  :  สามารถเขียนแบบเครื่องกล เครื่องจักร และสามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Autocad , Solidworks 3D และ 3D Max
  •    คุณสมบัติ      
   •  เพศ : ชาย/หญิง 
   •  อายุ 20 - 35 ปี  
   •  ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
   •   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามที่ตกลง)

                        

  2. เจ้าหน้าควบคุมคุณภาพ (สถานที่ปฏิบัติงานที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

  •    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  •    หน้าที่ความรับผิดชอบ  :  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
  •    คุณสมบัติ    
   •  เพศ : ชาย
   • อายุ 20 - 35 ปี  
   • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
   • มีความรู้ทางด้านตรวจสอบคุณภาพ
   • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้
   • ทนแรงกดดันได้ดี
   •  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามที่ตกลง)

   

  3.  ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง  (สถานที่ปฏิบัติงานที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

  •    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  •    หน้าที่ความรับผิดชอบ  :  ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  •    คุณสมบัติ    
   •  เพศ : ชาย
   •  อายุ 20 - 35 ปี  
   •  ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
   •  มีความรู้ทางการกลึงเครื่องจักร , และเชื่อมงาน
   •  สามารถใช้เครื่องมือช่างได้
   •  ทนแรงกดดันได้ดี 
   •  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามที่ตกลง)

   

  4. หัวหน้าบัญชีต้นทุน (สถานที่ปฏิบัติงานที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

  •    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  •    หน้าที่ความรับผิดชอบ  :
   • มีความรู้ด้านงานบัญชีต้นทุน
   • ตรวจสอบงานบัญชี
   • การวิเคราะห์ราคาต้นทุน
   • และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  •    คุณสมบัติ    
   •  เพศ : ชาย/หญิง
   •  อายุ 20 - 35 ปี  
   •  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ถ้าจบเอกต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   •  ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
   •  สามารถใช้เครื่องมือช่างได้
   •  ทนแรงกดดันได้ดี 
   •   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามที่ตกลง)

   

   

   

  สวัสดิการเพิ่มเติม :

  •  ชุดยูนิฟอร์มปีละ 2 ชุด
  •  ฟรีอาหารกลางวัน
  •  ประกันสังคม
  •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  •  กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์

   ติดต่อฝ่ายบุคคล  038-740371-4 ต่อ 2  คุณนวิยา