หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์

ท่อโลหะร้อยสายไฟ

ARROW PIPE CONDUIT ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด Solid State Welders จึงมีความทนทานแข็งแรง ดัดโค้งง่าย ผ่านการชุบสังกะสีกระบวนการ Hot-Dip Galvanized ทั้งภายใน และ ภายนอก จึงสามารถป้องกันสนิม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และร้อยสายไฟได้ลื่นและง่าย

 

ผิวด้านนอกและด้านในเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี Hot-Dip Galvanized

1. Protective Coating ผิวชั้นนอกสุดเคลือบด้วยสารป้องกันพิเศษ

2. Zinc Coating เหล็กชุบ Hot-Dip Galvanized ป้องกันการผุกร่อน

3. Mild Steel – ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ง่ายต่อการดัด

4. Zinc Coating ชุบด้วย Hot-Dip Galvanized ภายในผนังท่อ ปกป้องสนิมจากภายใน ทำให้ร้อยสายไฟได้ลื่นและง่าย

 

Electrical Metallic Tubing : EMT

 

 

คุณสมบัติท่อ …

 • ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 15 มิลลิเมตร จนถึง 50 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized ติดตั้งใช้งานร้อยสายไฟสำหรับการเดินลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งการติดตั้งใช้งานให้เป็นไปตามกำหนดใน วสท.

 

ขนาด(นิ้ว)

Size(Inch.)

    เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
Dianeter

ความยาวท่อ
ไม่รวมข้อต่อ(มม.)
Length Wlthout Coupling(mm.)  

  ความหนาท่อ
Wall Thickness

มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้
Min. Acceptable Weight

ภายใน Inside Dia.     ภายนอก Outside Dai.     นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  ปอนด์/ฟุต
 lbs./ft.
กก./เมตร
kgs. / m. 
นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  นิ้ว(Inch.)  มม.(mm.)  ฟุต(ft.)  มม.(mm.)
1/2"  0.622  15.80  0.706  17.93  10  3050 0.042 1.07  0.285 0.424
3/4"  0.824  20.93  0.922  23.42  10  3050  0.049  1.25  0.435  0.647
1"  1.049  26.64  1.163  29.54  10  3050  0.057  1.45  0.640  0.952
1 1/4"  1.380  35.05  1.510  38.35  10  3050  0.065  1.65  0.950  1.414
1 1/2"  1.610  40.89  1.740  44.20  10  3050  0.065  1.65  1.100  1.637
2"  2.067  52.50  2.197  55.80  10  3050  0.065  1.65  1.400  2.083

 

Tolerance : Outside Diameter : ± 0.13 mm.
Wall Thickness : ± 10%
Length : ± 6.4 mm.

 

ท่อเหล็กชนิดหนาปานกลาง Intermediate Metallic Conduit : IMC

 

 

คุณสมบัติท่อ

 • ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metallic Conduit : IMC) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 15 มิลลิเมตร จนถึง 100 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized ติดตั้งใช้งานได้เช่นเดียว กับท่อโลหะชนิดบาง และติดตั้งฝังในคอนกรีตได้ แต่ห้ามใช้ในสถานที่อันตราย ตามกำหนดใน วสท.

  

ขนาด
Size
(Inch.)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
Outside Diameter

ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ
(มม.)

ความหนาผนังท่อ
(มม.)
มวลตํ่าสุดของท่อรวมข้อต่อ
10 ท่อน (กก.)
 ระบุ (มม.)
Nominal(mm.)
Lenght Without
Coupling(mm.)
Wall Thickness
(mm.)
 Minimum Weight Of
10 Unit Lenght
With Coupling (kgs.)
1/2"  20.7 3030 1.79 25.4
 3/4"  26.1  3030  1.90  34.6
 1"  32.8  3025  2.16  49.9
 1¼"  41.6  3025  2.16  64.3
 1½"  47.8  3025  2.29  79.1
 2"  59.9  3025  2.41  105.2
 2½"  72.6  3010  3.56  186.2
3"  88.3  3010  3.56  229.0
 3½"  100.9  3005  3.56  263.0
 4"  113.4  3005  3.56  296.1

Tolerance : Outside Diameter : ± 0.2 mm. (For 1/2”-1”) , ±0.3 mm. (For 1¼”-2”) , ±0.4 mm. (For 2½”-4”)
Wall Thickness : ±0.2 mm.(For 1/2”-2”) , ±0.3 mm. (For 2½”-4”)
Lenght : ±6.4 mm.

 
 

ท่อเหล็กชนิดหนา Rigid Steel Conduit : RSC

 

 

คุณสมบัติท่อ

 • ท่อโลหะหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 15 มิลลิเมตรจนถึง 150 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized สามารถใช้งานแทนท่อโลหะชนิดบาง และ ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง ได้ทุกประการ และให้ใช้ในสถานที่อันตรายและฝังดินได้โดยตรง ตามกำหนดใน NEC ARTICLE 346

 

ขนาด (นิ้ว)
Size
(Inch)

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง
Diameter

ความหนาระบุ
(มม.)
ความยาวท้อไม่รวม
ข้อต่อ (ม.)
มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ
10 ท่อน (กก.)

ภายใน (มม.)
Inside Dia. (mm.)

ภายนอก (มม.)
Outside Dia. (mm.)

Nominal Wall
Thickness (mm.)

Lenght Without
Coupling (m.)

Minimum Weight Of
10 Unit Lenght
With Coupling (kgs.)

 1/2" 16.1  21.1  2.64  3.03  35.85
 3/4"  21.2  26.7  2.72  3.03  47.63
 1"  27.0  33.4  3.20  3.02  69.40
 1¼"  35.4  42.2  3.38  3.02  91.17
 1½"  41.2  48.3  3.51  3.02  112.95
 2"  52.9  60.3  3.71  3.02  150.60
 2½"  63.2  73.0  4.90  3.01  239.05
 3"  78.5  88.9  5.21  3.01  309.63
 3½"  90.7  101.6  5.46  3.00  376.94
 4"  102.9  114.3  5.72  3.00  441.04
 5"  128.9  141.3  6.22  3.00  595.85
 6"  154.8  168.3  6.76  3.00  791.67

 
Tolerance : Outside Diameter : ±0.38 mm. (For 1/2”-2”) , ±0.64 mm. (For 2½”-4”)  
Wall Thickness : -12.5% 
Lenght : ±6.4 mm.

 

 

ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ ชนิดสแควร์ล็อค EFF-Squarelocked

 

 

คุณสมบัติท่อ

 • มีความยืดหยุ่นสูง ทนไฟและความร้อนได้ดี
 • ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีดควัน ฝุ่น
 • เหมาะสำรับอาคารทั่วไป อาคารสูง โรงงาน เครื่องจักร และงานร้อยสายไฟทั่วไป
 • ใช้ในสถานที่แห้ง ไม่สามารถใช้ในสถานที่เปียก

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Inch)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

Inner Diameter

เล้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

Outside Diameter

ความยาวท่อ (ม.)

Lenght Of Each

Roll (m.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

 1/2"  12.20  12.80  15.00  15.80 50
 3/4"  18.60  19.50  21.50  22.50 50
 1"  24.60  25.60  28.00  28.80 30
 1¼"  31.50  32.30  36.60  38.00 15
 1½"  37.80  38.50  41.60  43.00 15
 2"  49.80  50.60  55.20  56.20 15
 2½"  62.50  63.50  69.40  70.80 10
 3"  75.50  76.50  82.50  83.80 10
 4" 101.50  102.20  108.00  109.10 10

 

 

ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ ชนิดอินเตอร์ล็อค EFF – Interlocked

 

 

คุณสมบัติท่อ

 • ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี ที่มีความหนาเป็นพิเศษ
 • ใช้ในงานที่ปกป้องและมีความทนทานมากเป็นพิเศษ
 • ทนไฟและความร้อนได้ดี
 • ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุ่น ในอาคาร โรงงาน เครื่องจักร
 • ใช้ในสถานที่แห้ง ไม่สามารถใช้ในสถานที่เปียก

 

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Inch)

เส้นผ่าศูนย์กลางภานใน

Inner Diameter

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

Outside Diameter

ความยาวท่อ (ม.)

Lenght Of Each

Roll (m.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

 1/2" 15.80  16.50 18.20  18.90  50
 3/4"  20.70  21.60  23.20  23.90  50
 1"  26.00  27.00  29.20  30.00  30
 1¼"  35.00  35.80  38.30  39.00  15
 1½  40.20  41.00  43.30  44.20  15
 2"  51.00  51.80  54.20  56.00  15
 2½"  62.80  64.20  67.50  68.6  10
 3"  77.80  79.00  82.80  84.00  10
 4"  101.2  102.80  106.00  107.60  10

 

 

  

ท่อโลหะอ่อนกันน้ำร้อยสายไฟ

ท่ออ่อนกันน้ำร้อยสายไฟ คุณภาพสูง UL 

 

 

คุณสมบัติท่อ …

 •  ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL360 ของอเมริกา
 •  ท่อทำด้วยเหล็กสังกะสี Hot-Dip Galvanized พันด้วยลวดทองแดง
 • ขนาด ½” -1¼” เป็น Square Locked พันด้วยทองแดง และขนาด 1½”-4” เป็น Interlocked มาตรฐาน UL
 • กันละอองน้ำและน้ำมันได้ดีเยี่ยม
 • มีความยืดหยุ่นสูง   ทนต่อแรงดึงและแรงกดต่างๆได้ดีมาก

 

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Inch)

เส้นผ่าศูนย์ภายใน

Inner Diameter

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

Outside Diameter

ความหนาท่อ (มม.)

Vinyl Sheath

Thickness

(mm.)

รัศมีรอบวง

(มม.)

Min. Bending

Radius (mm.)

ความยาวท่อ

Lenght Of Each Roll

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Min (mm.)

ฟุต (ft.) เมตร (m.)
 1/2"  15.80 16.31  20.80 21.30  0.76 160 100  30
 3/4"  20.83  21.34  25.80  26.70  0.89  200  100  30
 1"  26.44  27.08  32.80  33.30  0.89  330  100  30
 1¼"  35.05  35.81  41.40  42.20  0.89  400  50  15
 1½"  40.10  40.64  47.40  48.30  1.02  450  50  15
 2"  51.31  51.94  59.40  60.30  1.02  560  50  15
 2½"  62.99  63.63  72.10  73.00  1.27  700  25  7.5
 3"  77.98  78.74  87.90  88.90  1.27  800  25  7.5
 4"  101.60  102.62  113.30  114.30  1.52  1200  25 7.5

 

 

ท่ออ่อนกันน้ำ ชนิด EF – Interlocked

 

 

คุณสมบัติท่อ …

 • ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี กันน้ำและความชื้นได้ดี มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูงมาก
 • หุ้มด้วย PVC คุณภาพมาตรฐานสายไฟ
 • ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุ่น คราบน้ำ คราบน้ำมัน
 • เหมาะกับเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม และไซโล อาคารสูง อาคารทั่วไป คอมพิวเตอร์
 • ใช้ในที่เปิดโล่งหรือซ่อน การใช้งานต้องการป้องกันจากของเหลงไอหรือของแข็ง
 • ฝังดินโดยตรงและต่อปลายท่อเข้ากล่องหรือเครื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้า

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Innch)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

Inner Diameter

เส้นผ่าศูนย์กลางภานนอก

Outside Diameter

ความหนา PVC

PVC Jetket

Thickness

 

รัศมีรอบวง

(มม.)

Min. Bending

Radius (mm.)

ความยาวท่อ

Lenght Of Each Roll

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.) สูงสุด (มม.) ฟุต (ft.) เมตร (m.)
 1/2" 15.70  16.30  20.80 21.30  1.00  1.35  70  200 60
 3/4"  20.70  21.30  26.00  26.70  1.10  1.55  100  100  30
 1"  26.20  26.90  32.70  33.40  1.70  1.95  180  10  30
 1¼"  35.10  35.70  41.50  42.20  1.25  1.70  200  50  15
 1½"  40.20  40.80  47.40  48.30  1.80  2.30  250  50  15
 2"  51.00  51.80  59.40  60.30  2.40  2.80  450  50  15
 2½"  62.50  64.00  72.10  73.00  2.00  2.50  550  25  7.5
 3"  77.60  78.80  87.70  88.90  2.50  3.20  800  25  7.5
 4"  101.10  102.50  113.20  114.30  2.80  3.03  1200  25  7.5

 

ท่ออ่อนกันน้ำ ชนิด EFF – Non Halogen

 

 
 

คุณสมบัติท่อ …

 • ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี 
 • หุ้มด้วย PE เป็น LSZH
 • ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุ่น คราบน้ำ คราบน้ำมัน
 • มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ อัตราการเกิดควันต่ำ ไม่มีสาร Halogen
 • ใช้ในที่เปิดโล่งหรือซ่อน การใช้งานต้องการป้องกันจากของเหลงไอหรือของแข็ง
 • เหมาะสำหรับอุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิน สนามบิน โรงพยาบาล ฯลฯ

 

ขนาด (นิ้ว)

Size

(Inch)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

Inner Diameter

เส้นผ่าศุนย์กลางภายใน

Outside Diameter

ความหนาท่อ (มม.)

Vinyl Sheath

Thickness

รัศมีรอบวง (มม.)

Min. Bending

Radius (mm.)

ความยาวท่อ (ม.)

Lenght Of Each

Roll (m.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

1/2"  15.70 16.30 20.20 20.70 0.05 65 30
3/4"  20.70  21.20  25.50  26.10  0.08 75 30
1"  26.00  26.60  31.60  32.20  0.08 100 30
1¼"  34.70  35.40  40.80  41.50  0.08 125 15
1½"  40.00  40.60  46.60  47.20  1.00 150 15
2"  51.30  51.90  58.10  58.70  1.00 175 15
2½"  62.90  63.30  72.10  73.00  1.00 200 10
3"  77.90  78.70  87.90  88.90  1.20 225 10

 

 

 

ท่อประปา ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมนี DIN 8077 , 8078

 

ทำจากวัสดุโพลิเมอร์คุณภาพสูง ที่ใช้ทำท่อประปาในยุคปัจจุบันใช้แพร่หลายในงานระบบท่อต่างๆ ผลิตภายใต้มาตรฐานโลก ปราศจากสารก่อมะเร็ง ไม่เป็นสนิม หรือโลหะปนเปื้อน ผิวเรียบ ไม่เป็นตามด ไม่เกิดตะกรันเกาะไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรีย ทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิร้อนและเย็น มีน้ำหนักเบา ทนแรงดันสูง มีความแข็งแรงสูง มีอายุการใช้งานในระบบยาวนานถึง 50 ปี

 

 

“มั่นใจ  ท่อประปา สะอาด ตลอดเวลา”

 

 

ท่อ PP-R ท่อน้ำดื่ม/ท่อน้ำอุ่น : SDR 11 (PN10)

 

 

คุณสมบัติท่อ

 • เป็นท่อชั้นเดียวสีเขียว ไม่มีแถบสี
 • เหมาะสำหรับงานประปาติดตั้ง ภายในอาคารทั่วไป
 • ใช้งานได้กับน้ำเย็นปกติ ไปจนถึงน้ำอุ่น 20 – 60 °C
 • ทนแรงดันได้ถึง 10 บาร์

 

 

Nominal Dimension : DN

O.D

Outside Dia

mm. +/-0.3

I.D

Inside Dia

mm. +/-0.3

ความหนา

Thickness

mm. +/-0.3

ความยาว

Length

mm. +/-0.1

น้ำหนัก

Weight

Kg / m.

น้ำหนัก/ก่อน

Weight / pce.

Kg /4 m.

ปริมาณ/ก่อน

water Content

Litre/ 4 m.

ก่อน/แพ็ค

pce / Pack

pcs.

น้ำหนัก/แพ็ค

weigth / Pack

Kg.

ราคา (บาท)

Unit Price

Baht

นิ้ว (Inch) มม. (mm.)
 1/2" 20 20  16.2 2.3 4.01  0.107  0.429  0.206  10.0  4.3  125.00
 3/4"  25  25  20.4  2.3 4.01  0.164  0.658  0.327  10.0  6.6  165.00
 1"  32  32   26.2  2.9 4.01  0.261  1.047  0.539  10.0  10.5  265.00
 1 1/4"  40   40  32.6  3.7 4.01  0.412  1.652  0.835  10.0  16.5  410.00
 1 1/2"  50 50   40.8  4.6 4.01  0.638  2.558  1.307  5.0  12.8  630.00
 2"  63  63   51.4  5.8 4.01  1.010  4.050  2.075  5.0  20.3  1,000.00
 2 1/2"  75  75   61.4  6.8 4.01  1.410  5.654  2.961  5.0  28.3  1,520.00
 3"  90  90   73.6  8.2 4.01   2.030  8.140  4.254  3.0  24.4  2,120.00
 4"  110   110  90.0  10.0 4.01   3.010  12.070  6.362  2.0  24.1  3,170.00

 

 

ท่อ PP-R ท่อน้ำดื่ม / ท่อน้ำร้อน : SDR 6 (PN20)

 

 

คุณสมบัติท่อ …

 • เป็นท่อชั้นเดียวสีเขียว แถบสีน้ำเงิน
 • เหมาะสำหรับงานประปาติดตั้ง ภายในอาคารทั่วไป
 • ใช้งานได้กับน้ำเย็นปกติ ไปจนถึงน้ำอุ่น 5 – 75 °C
 • ทนแรงดันได้ถึง 20 บาร์

 

Nominal Dimension : DN

O.D.

Outside Dia

mm. +/-0.3

I.D.

Inside Dia

mm. +/-0.3

ความหนา

Thickness

mm. +/-0.3

ความยาว

Length

mm. +/-0.01

น้ำหนัก

Weight

Kg / m.

น้ำหนัก / ก่อน

Weight / pce

Kg /4 m.

ปริมาณน้ำ / ก่อน

Water Content

Litre / 4 m.

ก่อน / แพ็ค

pce / Pack

pcs.

น้ำหนัก / แพ็ค

Weight / pAck

Kg.

ราคา (บาท)

Unit Price

Baht

นิ้ว (Inch) มม. (mm.)
1/2" 20  20  13.2  3.4  4.01 0.172  0.690  0.137  10.0 6.9 190.00
3/4" 25  25  16.6  4.2  4.01  0.266  1.067  0.216  10.0  10.7  290.00
1" 32  32  21.2  5.4   4.01   0.434  1.740  0.353  10.0  17.4  485.00
1 1/4" 40  40  26.6  6.7   4.01   0.671  2.691  0.556  10.0  13.5  745.00
1 1/2" 50  50  33.4  8.3  4.01  1.040  4.170  0.876  5.0  20.9  1,150.00
2" 63  63  42.0  10.5  4.01  1.650  6.617  1.385  5.0  33.1  1,855.00
2 1/2" 75  75  50.0  12.5  4.01  2.340  9.383  1.963  5.0  46.9  2,245.00
3" 90  90  60.0  15.0  4.01  3.360  13.474 2.827  3.0  40.4  3,375.00
4" 110  110  73.4  18.3  4.01  5.010  20.090  4.231  2.0  40.2  4,740.00

 

 

 

ท่อ PP-R ท่อน้ำร้อน / ท่อน้ำเย็น : SDR 6 (PN20) Fiber Composite

 

 

คุณสมบัติท่อ …

 • เป็นท่อชั้นเดียวสีเขียว แถบสีแดง
 • เหมาะสำหรับงานประปาแรงดันสูง
 • ระบบส่งน้ำร้อน HWS : Hot Water System
 • ระบบส่งน้ำเย็น CWS : Cold Water System
 • ใช้งานได้กับน้ำเย็นปกติ ไปจนถึงน้ำอุ่น 5 – 95 °C
 • ทนแรงดันได้ถึง 20 บาร์

 

Nominal Dimension : DN

O.D.

Outside Dia

mm. +/-0.3

I.D.

Inside Dia

mm. +/-0.3

ความหนา

Thickness

mm. +/-0.3

ความยาว

Length

mm. +/-0.1

น้ำหนัก

Weight

Kg / m.

น้ำหนัก / ก่อน

Weight / pce.

Kg / 4 m.

ปริมาณน้ำ / ก่อน

Water Content

Litre / 4 m.

ก่อน / แพ็ค

pce / Pack

pcs.

น้ำหนัก / แพ็ค

Weight / Pack

Kg

ราคา (บาท)

Unit Price

Baht

นิ้ว (lnch) มม. (mm.)
1/2"  20  20  13.2  3.4  4.01 0.172 0.690 0.137 10.0 6.9 260.00
3/4"  25  25  16.6  4.2  4.01  0.266  1.067  0.216  10.0  10.7 405.00
1"  32  32  21.2  5.4  4.01  0.434  1.740  0.353  10.0  17.4 660.00
1 1/4"  40  40  26.6  6.7  4.01  0.671  2.691  0.556  10.0  13.5 1,025.00
1 1/2"  50  50  33.4  8.3  4.01  1.040  4.170  0.876  5.0  20.9 1,605.00
2"  63  63  42.0  10.5  4.01  1.650  6.617  1.385  5.0  33.1 2,525.00
2 1/2"  75  75  50.0  12.5  4.01  2.340  9.383  1.963 5.0  46.9 3,745.00
3"  90  90  60.0  15.0  4.01  3.360  13.474  2.827  3.0  40.4 5,395.00
4"  110  110  73.4  18.3  4.01  5.010  20.090  4.231  2.0  40.2 8,050.00

 

 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อประปา (ฟิตติ้ง)

 

 

คุณสมบัติข้อต่อ …

ข้อต่อกับท่อยึดหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน

 • ลดปัญหา แตก รั่วซึม !!!
 • ลดปัญหา ลืมทากาว หรือ ทากาวน้อย

ข้อต่อมีเกลียวทุกชิ้นเป็นทองเหลือง

 • ปราศจาก สารก่อมะเร็ง
 • ไม่เป็นสนิม ตะกรัน
 • ปราศจากโลหะปนเปื้อน

สะดวกในการติดตั้ง ง่ายต่อการซ่อมบำรุง

 • การประกอบติดตั้งทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • สามารถต่อเข้ากับระบบท่อ อุปกรณ์อื่นๆและอุปกรณ์วาล์วต่างๆ ได้ทุกชนิด
 • การซ่อมบำรุงทำได้ง่าย
 • จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในท้องตลาดได้ง่าย สะดวก
 

สินค้าประกอบด้วย …

 • ข้อต่อแบบมีเกลียว  เกลียวผลิตด้วยทองเหลือง  เช่น สามทางเกลียวใน สามทางเกลียวนอก ยูเนี่ยนเกลียวใน ข้อต่อเกลียวใน ข้อต่อเกลียวนอก ข้องอเกลียวนอก ข้องอเกลียวใน ฯลฯ
 • ข้อต่อแบบมีไม่มีเกลียว เช่น สามทาง สามทางลด ข้อต่อลด ฝาอุดปลายท่อ ข้องอ 45° , 90° ข้อต่อตรง ตัวแปลงหน้าจาน ฯลฯ

 

ท่อระบายอากาศ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตตามมาตฐาน SMACNA

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.airduct.co.th/

Spiral Duct

คุณสมบัติท่อ …

 
 • เป็นท่อวงกลม (Spiral Round Duct) และท่อวงรี (Spiral Flat Oval Duct)
 • เหล็กเคลือบสังกะสี ความหนา 0.45 – 1.2 mm. อุณหภูมิ -40° C ถึง +250° C
 • สแตนเลส ความหนา 0.4 – 0.8 mm. อุณหภูมิ -40°C ถึง +450°C
 • ใช้ในงานระบบระบายอากาศ ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสียและกลิ่นต่างๆ งานไซโล
 • ประกอบ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและประหยัดเวลา

 

 

Long Seam Duct

คุณสมบัติท่อ …

 
 • ท่อลมมีตะเข็บแนวเดียวยาวตลอดเป็นเส้นตรง พับเป็นแบบ Double Seam รีดด้วยเครื่องจักร
 • เหล็กเคลือบสังกะสี ความหนา 0.45 – 1.2 mm. อุณหภูมิ -40° C ถึง +250° C
 • สแตนเลส ความหนา 0.4 – 0.8 mm. อุณหภูมิ -40°C ถึง +450°C
 • ใช้ในงานระบบระบายอากาศ ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสียและกลิ่นต่างๆ งานไซโล
 • ประกอบ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและประหยัดเวลา

 

 

Wind-Flex Duct

คุณสมบัติท่อ …

 
 • ท่อลมอเนกประสงค์ ชนิดยืดหยุ่นได้สูง
 • สามารถดัดโค้งงอได้ตามทิศทาง ที่ต้องการ
 • เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นท่อลม Flex ที่มีแรงเสียดทานน้อย
 • ใช้ในงานปล่องควันครัว ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสีย ไอตะกั่วและกลิ่นต่างๆ
 • ประกอบ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและประหยัดเวลา

 

 

Flexible Metal Duct

คุณสมบัติท่อ …

 
 • ท่อลมสามารถโค้งงอได้ มีความแข็งแรงสูง
 • รับแรงสั่นสะเทือนได้ดี
 • ผลิตจากวัสดุสังกะสี (Galvanize) สแตนเลส (Stainless) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว
 • ใช้ในงานระบบระบายอากาศ ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสียและกลิ่นต่างๆ งานไซโล
 • ประกอบ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและประหยัดเวลา

 

 

ท่อเหลี่ยม (Rectangular Duct)

คุณสมบัติท่อ …

 
 • ท่อส่งลมสี่เหลี่ยม ผลิตจากวัสดุเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize) ความหนา 0.45 – 1.20 mm.
 • สแตนเลส (Stainless) ความหนา 0.4 – 0.8 mm.
 • ใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมในการออกแบบและผลิต
 • เหมาะสำหรับงานระบบปรับอากาศ (Air Duct) งานส่งลมระบายอากาศ
 • ประกอบ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและสามารถทำสีได้

 

 

Posttensioned Duct

คุณสมบัติท่อ …

 
 • ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized)
 • ทรงกลม มีขนาด Ø30 mm. – Ø300 mm.
 • วงรีความกว้าง 40 mm. – 100 mm. สูง 15 mm. – 30 mm.
 • ยึดเกาะติดกับคอนกรีตได้แน่น และถ่ายแรงเข้ากับพื้นคอนกรีตได้ดีมีประสิทธิภาพ
 • เหมาะสำหรับงานก่อ สร้างอาคาร บ้านเรือน งานสร้างถนน งานสร้างสะพาน ฯลฯ

 

ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้ว สำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

 

ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ หรือชื่อภาษาอังกฤษ Reinforce Thermosetting Resin Conduit  (RTRC) อีกหนึ่งผลิภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เจ้าของสโลแกน เป็นหนึ่งเรื่องท่อในอาคาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า ArrowRTRC                                                                                                                                                                     

Arrow RTRC ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวัสดุนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้วย เส้นใยแก้วเสริมแรงที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม แต่เหนียวนำมาเสริมแรงให้พลาสติกเรซิน ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยกระบวนการแบบ Thermosetting ส่งเสริมให้ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วมีคุณสมบัติของความแข็งแรงค่อนข้างสูง เหมาะที่จะใช้เป็นท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี                                                                                                                                                                         

 

 

 

ตัวแทนจำหน่าย

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย

1. บริษัท สิริกุลการไฟฟ้าและบุตร จำกัด โทรศัพท์ 02 476 4072-5 เว็บไซต์ http://www.secsirikul.com

2. บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด  โทรศัพท์ 02 755 2688 เว็บไซต์ www.big-electric.com

3. บริษัท ดับบลิว.พี. ไลท์ติ้ง แอนด์ แอคเซสเซอรี่ จำกัด  โทรศัพท์ 02 702 7744 เว็บไซต์ http://www.wplighting.com/

4. หจก. เอส.เค.อิเล็คตริคเอ็นจิเนียริ่ง (เทพารักษ์)   โทรศัพท์ 02 759 8303 

5.  ฮาร์ดแวร์ เฮาส์  โทรศัพท์ 02-707-2222  เว็บไซต์ www.hardwarehouse.co.th 

6.   บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด โทรศัพท์ 02 889 6662  เว็บไซต์ http://www.evereng.com/

7.  บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์  02 018 1111 เว็บไซต์  http://www.cssthai.com/

8.   บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด  โทรศัพท์  02 398 0159   เว็บไซต์  http://www.trp.co.th/

9.   บริษัท เมธีกุลวิศวกรรม จำกัด  โทรศัพท์  02 338 4199  เว็บไซต์ http://www.meteekul.co.th/

10. บริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด โทรศัพท์  02 973 1212 เว็บไซต์  http://www.toprofit.co.th/

11. บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด โทรศัพท์ 02 530 9099 เว็บไซต์  http://www.gti.co.th

12. บริษัท เอ็น ซี เอส เน็ทเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02 508 0977 

เว็บไซต์  http://www.ncsnetwork.com/index.php

13. บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด โทรศัพท์ 02 115 0360-1 , 02 115 0363 เว็บไซต์ http://www.klangfaifa.com/ 

14. บริษัท พูนสิน เคเบิล จำกัด  โทรศัพท์ 02 741 4555 เว็บไซต์  http://www.poonsincable.co.th/ 

15. บริษัท ดี. อิเล็คทริค จำกัด (บางบัวทอง) โทรศัพท์ 02 147 4775 

16. ไทวัสดุ  เว็บไซต์ http://www.thaiwatsadu.com/

17. Do Home อุบลวัสดุ   เว็บไซต์ https://www.dohome.co.th/ 

18. หจก. ก้อนมณีซัพพลาย  โทรศัพท์ 038 231 014 เว็บไซต์  www.khonmanee.com